top of page

Chitipa

Kacheche, Chitpa (3).JPG

Kacheche, Chitpa (3).JPG

Kacheche, Chitpa (7).JPG

Kacheche, Chitpa (7).JPG

Kacheche, Chitpa (6).JPG

Kacheche, Chitpa (6).JPG

Kacheche, Chitpa (12).JPG

Kacheche, Chitpa (12).JPG

Kacheche, Chitpa (1).JPG

Kacheche, Chitpa (1).JPG

Kacheche, Chitpa (2).JPG

Kacheche, Chitpa (2).JPG

Kacheche, Chitpa (4).JPG

Kacheche, Chitpa (4).JPG

Kacheche, Chitpa (5).JPG

Kacheche, Chitpa (5).JPG

Kacheche, Chitpa (8).JPG

Kacheche, Chitpa (8).JPG

Kacheche, Chitpa (9).JPG

Kacheche, Chitpa (9).JPG

Kacheche, Chitpa (10).JPG

Kacheche, Chitpa (10).JPG

Kacheche, Chitpa (11).JPG

Kacheche, Chitpa (11).JPG

Manimchesi, Chitpa (2).JPG

Manimchesi, Chitpa (2).JPG

Manimchesi, Chitpa (3).JPG

Manimchesi, Chitpa (3).JPG

Manimchesi, Chitpa (4).JPG

Manimchesi, Chitpa (4).JPG

Manimchesi, Chitpa (6).JPG

Manimchesi, Chitpa (6).JPG

Manimchesi, Chitpa (8).JPG

Manimchesi, Chitpa (8).JPG

Manimchesi, Chitpa (15).JPG

Manimchesi, Chitpa (15).JPG

Manimchesi, Chitpa (16).JPG

Manimchesi, Chitpa (16).JPG

Manimchesi, Chitpa (17).JPG

Manimchesi, Chitpa (17).JPG

Manimchesi, Chitpa (24).JPG

Manimchesi, Chitpa (24).JPG

Manimchesi, Chitpa (28).JPG

Manimchesi, Chitpa (28).JPG

Manimchesi, Chitpa (1).JPG

Manimchesi, Chitpa (1).JPG

Manimchesi, Chitpa (5).JPG

Manimchesi, Chitpa (5).JPG

Manimchesi, Chitpa (7).JPG

Manimchesi, Chitpa (7).JPG

Manimchesi, Chitpa (9).JPG

Manimchesi, Chitpa (9).JPG

Manimchesi, Chitpa (10).JPG

Manimchesi, Chitpa (10).JPG

Manimchesi, Chitpa (11).JPG

Manimchesi, Chitpa (11).JPG

Manimchesi, Chitpa (12).JPG

Manimchesi, Chitpa (12).JPG

Manimchesi, Chitpa (13).JPG

Manimchesi, Chitpa (13).JPG

Manimchesi, Chitpa (14).JPG

Manimchesi, Chitpa (14).JPG

Manimchesi, Chitpa (18).JPG

Manimchesi, Chitpa (18).JPG

Manimchesi, Chitpa (19).JPG

Manimchesi, Chitpa (19).JPG

Manimchesi, Chitpa (20).JPG

Manimchesi, Chitpa (20).JPG

Manimchesi, Chitpa (21).JPG

Manimchesi, Chitpa (21).JPG

Manimchesi, Chitpa (22).JPG

Manimchesi, Chitpa (22).JPG

Manimchesi, Chitpa (23).JPG

Manimchesi, Chitpa (23).JPG

Manimchesi, Chitpa (25).JPG

Manimchesi, Chitpa (25).JPG

Manimchesi, Chitpa (26).JPG

Manimchesi, Chitpa (26).JPG

Manimchesi, Chitpa (27).JPG

Manimchesi, Chitpa (27).JPG

Manimchesi, Chitpa (29).JPG

Manimchesi, Chitpa (29).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (3).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (3).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (5).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (5).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (7).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (7).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (8).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (8).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (10).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (10).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (11).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (11).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (14).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (14).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (1).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (1).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (2).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (2).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (4).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (4).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (6).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (6).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (9).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (9).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (12).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (12).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (13).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (13).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (15).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (15).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (16).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (16).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (17).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (17).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (18).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (18).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (19).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (19).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (20).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (20).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (21).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (21).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (22).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (22).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (23).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (23).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (24).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (24).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (25).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (25).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (26).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (26).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (27).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (27).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (28).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (28).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (29).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (29).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (30).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (30).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (31).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (31).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (32).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (32).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (33).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (33).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (34).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (34).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (35).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (35).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (36).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (36).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (37).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (37).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (38).JPG

Mwamkenja, Chitipa (day 17) (38).JPG

Nakasale, Chitipa (2).JPG

Nakasale, Chitipa (2).JPG

Nakasale, Chitipa (4).JPG

Nakasale, Chitipa (4).JPG

Nakasale, Chitipa (6).JPG

Nakasale, Chitipa (6).JPG

Nakasale, Chitipa (8).JPG

Nakasale, Chitipa (8).JPG

Nakasale, Chitipa (7).JPG

Nakasale, Chitipa (7).JPG

Nakasale, Chitipa (11).JPG

Nakasale, Chitipa (11).JPG

Nakasale, Chitipa (15).JPG

Nakasale, Chitipa (15).JPG

Nakasale, Chitipa (17).JPG

Nakasale, Chitipa (17).JPG

Nakasale, Chitipa (1).JPG

Nakasale, Chitipa (1).JPG

Nakasale, Chitipa (3).JPG

Nakasale, Chitipa (3).JPG

Nakasale, Chitipa (5).JPG

Nakasale, Chitipa (5).JPG

Nakasale, Chitipa (9).JPG

Nakasale, Chitipa (9).JPG

Nakasale, Chitipa (10).JPG

Nakasale, Chitipa (10).JPG

Nakasale, Chitipa (12).JPG

Nakasale, Chitipa (12).JPG

Nakasale, Chitipa (13).JPG

Nakasale, Chitipa (13).JPG

Nakasale, Chitipa (14).JPG

Nakasale, Chitipa (14).JPG

Nakasale, Chitipa (16).JPG

Nakasale, Chitipa (16).JPG

Nakasale, Chitipa (18).JPG

Nakasale, Chitipa (18).JPG

Nakasale, Chitipa (19).JPG

Nakasale, Chitipa (19).JPG

Nakasale, Chitipa (21).JPG

Nakasale, Chitipa (21).JPG

Nakasale, Chitipa (22).JPG

Nakasale, Chitipa (22).JPG

Nakasale, Chitipa (25).JPG

Nakasale, Chitipa (25).JPG

Nakasale, Chitipa (26).JPG

Nakasale, Chitipa (26).JPG

Nakasale, Chitipa (30).JPG

Nakasale, Chitipa (30).JPG

Simwenya, Chitipa (4).JPG

Simwenya, Chitipa (4).JPG

Simwenya, Chitipa (7).JPG

Simwenya, Chitipa (7).JPG

Simwenya, Chitipa (16).JPG

Simwenya, Chitipa (16).JPG

Simwenya, Chitipa (17).JPG

Simwenya, Chitipa (17).JPG

Simwenya, Chitipa (19).JPG

Simwenya, Chitipa (19).JPG

Simwenya, Chitipa (24).JPG

Simwenya, Chitipa (24).JPG

Iuluma a, Chitipa (1).JPG

Iuluma a, Chitipa (1).JPG

Iuluma a, Chitipa (2).JPG

Iuluma a, Chitipa (2).JPG

Iuluma a, Chitipa (3).JPG

Iuluma a, Chitipa (3).JPG

Iuluma a, Chitipa (4).JPG

Iuluma a, Chitipa (4).JPG

Iuluma a, Chitipa (7).JPG

Iuluma a, Chitipa (7).JPG

Iuluma a, Chitipa (8).JPG

Iuluma a, Chitipa (8).JPG

Iuluma a, Chitipa (9).JPG

Iuluma a, Chitipa (9).JPG

Iuluma a, Chitipa (10).JPG

Iuluma a, Chitipa (10).JPG

Iuluma a, Chitipa (12).JPG

Iuluma a, Chitipa (12).JPG

Iuluma a, Chitipa (13).JPG

Iuluma a, Chitipa (13).JPG

Nakasale, Chitipa (20).JPG

Nakasale, Chitipa (20).JPG

Nakasale, Chitipa (23).JPG

Nakasale, Chitipa (23).JPG

Nakasale, Chitipa (24).JPG

Nakasale, Chitipa (24).JPG

Nakasale, Chitipa (27).JPG

Nakasale, Chitipa (27).JPG

Nakasale, Chitipa (28).JPG

Nakasale, Chitipa (28).JPG

Nakasale, Chitipa (29).JPG

Nakasale, Chitipa (29).JPG

Nakasale, Chitipa (31).JPG

Nakasale, Chitipa (31).JPG

Nakasale, Chitipa (32).JPG

Nakasale, Chitipa (32).JPG

Nakasale, Chitipa (33).JPG

Nakasale, Chitipa (33).JPG

Iuluma a, Chitipa (5).JPG

Iuluma a, Chitipa (5).JPG

Iuluma a, Chitipa (6).JPG

Iuluma a, Chitipa (6).JPG

Iuluma a, Chitipa (8).JPG

Iuluma a, Chitipa (8).JPG

Iuluma a, Chitipa (11).JPG

Iuluma a, Chitipa (11).JPG

Simwenya, Chitipa (1).JPG

Simwenya, Chitipa (1).JPG

Simwenya, Chitipa (2).JPG

Simwenya, Chitipa (2).JPG

Simwenya, Chitipa (3).JPG

Simwenya, Chitipa (3).JPG

Simwenya, Chitipa (5).JPG

Simwenya, Chitipa (5).JPG

Simwenya, Chitipa (6).JPG

Simwenya, Chitipa (6).JPG

Simwenya, Chitipa (8).JPG

Simwenya, Chitipa (8).JPG

Simwenya, Chitipa (9).JPG

Simwenya, Chitipa (9).JPG

Simwenya, Chitipa (10).JPG

Simwenya, Chitipa (10).JPG

Simwenya, Chitipa (11).JPG

Simwenya, Chitipa (11).JPG

Simwenya, Chitipa (12).JPG

Simwenya, Chitipa (12).JPG

Simwenya, Chitipa (13).JPG

Simwenya, Chitipa (13).JPG

Simwenya, Chitipa (14).JPG

Simwenya, Chitipa (14).JPG

Simwenya, Chitipa (15).JPG

Simwenya, Chitipa (15).JPG

Simwenya, Chitipa (18).JPG

Simwenya, Chitipa (18).JPG

Simwenya, Chitipa (20).JPG

Simwenya, Chitipa (20).JPG

Simwenya, Chitipa (21).JPG

Simwenya, Chitipa (21).JPG

Simwenya, Chitipa (22).JPG

Simwenya, Chitipa (22).JPG

Simwenya, Chitipa (23).JPG

Simwenya, Chitipa (23).JPG

Iuluma, Chitipa (2).JPG

Iuluma, Chitipa (2).JPG

Iuluma, Chitipa (5).JPG

Iuluma, Chitipa (5).JPG

Iuluma, Chitipa (6).JPG

Iuluma, Chitipa (6).JPG

Iuluma, Chitipa (8).JPG

Iuluma, Chitipa (8).JPG

Iuluma, Chitipa (9).JPG

Iuluma, Chitipa (9).JPG

Iuluma, Chitipa (10).JPG

Iuluma, Chitipa (10).JPG

Iuluma, Chitipa (12).JPG

Iuluma, Chitipa (12).JPG

Iuluma, Chitipa (14).JPG

Iuluma, Chitipa (14).JPG

Iuluma, Chitipa (19).JPG

Iuluma, Chitipa (19).JPG

Iuluma, Chitipa (24).JPG

Iuluma, Chitipa (24).JPG

Iuluma, Chitipa (26).JPG

Iuluma, Chitipa (26).JPG

Iuluma, Chitipa (31).JPG

Iuluma, Chitipa (31).JPG

Iuluma, Chitipa (32).JPG

Iuluma, Chitipa (32).JPG

Iuluma, Chitipa (35).JPG

Iuluma, Chitipa (35).JPG

Iuluma, Chitipa (39).JPG

Iuluma, Chitipa (39).JPG

Iuluma, Chitipa (41).JPG

Iuluma, Chitipa (41).JPG

Iuluma, Chitipa (42).JPG

Iuluma, Chitipa (42).JPG

Iuluma, Chitipa (43).JPG

Iuluma, Chitipa (43).JPG

Iuluma, Chitipa (46).JPG

Iuluma, Chitipa (46).JPG

Iuluma, Chitipa (48).JPG

Iuluma, Chitipa (48).JPG

Iuluma, Chitipa (54).JPG

Iuluma, Chitipa (54).JPG

Iuluma, Chitipa (1).JPG

Iuluma, Chitipa (1).JPG

Iuluma, Chitipa (3).JPG

Iuluma, Chitipa (3).JPG

Iuluma, Chitipa (4).JPG

Iuluma, Chitipa (4).JPG

Iuluma, Chitipa (7).JPG

Iuluma, Chitipa (7).JPG

Iuluma, Chitipa (11).JPG

Iuluma, Chitipa (11).JPG

Iuluma, Chitipa (13).JPG

Iuluma, Chitipa (13).JPG

Iuluma, Chitipa (15).JPG

Iuluma, Chitipa (15).JPG

Iuluma, Chitipa (16).JPG

Iuluma, Chitipa (16).JPG

Iuluma, Chitipa (17).JPG

Iuluma, Chitipa (17).JPG

Iuluma, Chitipa (18).JPG

Iuluma, Chitipa (18).JPG

Iuluma, Chitipa (20).JPG

Iuluma, Chitipa (20).JPG

Iuluma, Chitipa (21).JPG

Iuluma, Chitipa (21).JPG

Iuluma, Chitipa (22).JPG

Iuluma, Chitipa (22).JPG

Iuluma, Chitipa (23).JPG

Iuluma, Chitipa (23).JPG

Iuluma, Chitipa (25).JPG

Iuluma, Chitipa (25).JPG

Iuluma, Chitipa (27).JPG

Iuluma, Chitipa (27).JPG

Iuluma, Chitipa (29).JPG

Iuluma, Chitipa (29).JPG

Iuluma, Chitipa (30).JPG

Iuluma, Chitipa (30).JPG

Iuluma, Chitipa (33).JPG

Iuluma, Chitipa (33).JPG

Iuluma, Chitipa (34).JPG

Iuluma, Chitipa (34).JPG

Iuluma, Chitipa (36).JPG

Iuluma, Chitipa (36).JPG

Iuluma, Chitipa (37).JPG

Iuluma, Chitipa (37).JPG

Iuluma, Chitipa (38).JPG

Iuluma, Chitipa (38).JPG

Iuluma, Chitipa (40).JPG

Iuluma, Chitipa (40).JPG

Iuluma, Chitipa (44).JPG

Iuluma, Chitipa (44).JPG

Iuluma, Chitipa (45).JPG

Iuluma, Chitipa (45).JPG

Iuluma, Chitipa (47).JPG

Iuluma, Chitipa (47).JPG

Iuluma, Chitipa (49).JPG

Iuluma, Chitipa (49).JPG

Iuluma, Chitipa (50).JPG

Iuluma, Chitipa (50).JPG

Iuluma, Chitipa (51).JPG

Iuluma, Chitipa (51).JPG

Iuluma, Chitipa (52).JPG

Iuluma, Chitipa (52).JPG

Iuluma, Chitipa (53).JPG

Iuluma, Chitipa (53).JPG

Iuluma, Chitipa (55).JPG

Iuluma, Chitipa (55).JPG

Kabomolo, Chitipa (3).JPG

Kabomolo, Chitipa (3).JPG

Kabomolo, Chitipa (4).JPG

Kabomolo, Chitipa (4).JPG

Kabomolo, Chitipa (6).JPG

Kabomolo, Chitipa (6).JPG

Kabomolo, Chitipa (8).JPG

Kabomolo, Chitipa (8).JPG

Kabomolo, Chitipa (11).JPG

Kabomolo, Chitipa (11).JPG

Kabomolo, Chitipa (15).JPG

Kabomolo, Chitipa (15).JPG

Kabomolo, Chitipa (16).JPG

Kabomolo, Chitipa (16).JPG

Kabomolo, Chitipa (18).JPG

Kabomolo, Chitipa (18).JPG

Kabomolo, Chitipa (20).JPG

Kabomolo, Chitipa (20).JPG

Kabomolo, Chitipa (30).JPG

Kabomolo, Chitipa (30).JPG

Kabomolo, Chitipa (1).JPG

Kabomolo, Chitipa (1).JPG

Kabomolo, Chitipa (2).JPG

Kabomolo, Chitipa (2).JPG

Kabomolo, Chitipa (5).JPG

Kabomolo, Chitipa (5).JPG

Kabomolo, Chitipa (7).JPG

Kabomolo, Chitipa (7).JPG

Kabomolo, Chitipa (9).JPG

Kabomolo, Chitipa (9).JPG

Kabomolo, Chitipa (10).JPG

Kabomolo, Chitipa (10).JPG

Kabomolo, Chitipa (12).JPG

Kabomolo, Chitipa (12).JPG

Kabomolo, Chitipa (13).JPG

Kabomolo, Chitipa (13).JPG

Kabomolo, Chitipa (14).JPG

Kabomolo, Chitipa (14).JPG

Kabomolo, Chitipa (17).JPG

Kabomolo, Chitipa (17).JPG

Kabomolo, Chitipa (19).JPG

Kabomolo, Chitipa (19).JPG

Kabomolo, Chitipa (21).JPG

Kabomolo, Chitipa (21).JPG

Kabomolo, Chitipa (22).JPG

Kabomolo, Chitipa (22).JPG

Kabomolo, Chitipa (23).JPG

Kabomolo, Chitipa (23).JPG

Kabomolo, Chitipa (24).JPG

Kabomolo, Chitipa (24).JPG

Kabomolo, Chitipa (25).JPG

Kabomolo, Chitipa (25).JPG

Kabomolo, Chitipa (26).JPG

Kabomolo, Chitipa (26).JPG

Kabomolo, Chitipa (27).JPG

Kabomolo, Chitipa (27).JPG

Kabomolo, Chitipa (28).JPG

Kabomolo, Chitipa (28).JPG

Kabomolo, Chitipa (29).JPG

Kabomolo, Chitipa (29).JPG

Kabomolo, Chitipa (36).JPG

Kabomolo, Chitipa (36).JPG

Kabomolo, Chitipa (38).JPG

Kabomolo, Chitipa (38).JPG

Kabomolo, Chitipa (40).JPG

Kabomolo, Chitipa (40).JPG

Kabomolo, Chitipa (41).JPG

Kabomolo, Chitipa (41).JPG

Kabomolo, Chitipa (43).JPG

Kabomolo, Chitipa (43).JPG

Kabomolo, Chitipa (45).JPG

Kabomolo, Chitipa (45).JPG

Kabomolo, Chitipa (49).JPG

Kabomolo, Chitipa (49).JPG

Kabomolo, Chitipa (51).JPG

Kabomolo, Chitipa (51).JPG

Kabomolo, Chitipa (54).JPG

Kabomolo, Chitipa (54).JPG

Kabomolo, Chitipa (55).JPG

Kabomolo, Chitipa (55).JPG

Kabomolo, Chitipa (57).JPG

Kabomolo, Chitipa (57).JPG

Kabomolo, Chitipa (62).JPG

Kabomolo, Chitipa (62).JPG

Kabomolo, Chitipa (65).JPG

Kabomolo, Chitipa (65).JPG

Kabomolo, Chitipa (66).JPG

Kabomolo, Chitipa (66).JPG

Kabomolo, Chitipa (69).JPG

Kabomolo, Chitipa (69).JPG

Kabomolo, Chitipa (71).JPG

Kabomolo, Chitipa (71).JPG

Kabomolo, Chitipa (34).JPG

Kabomolo, Chitipa (34).JPG

Kabomolo, Chitipa (35).JPG

Kabomolo, Chitipa (35).JPG

Kabomolo, Chitipa (37).JPG

Kabomolo, Chitipa (37).JPG

Kabomolo, Chitipa (39).JPG

Kabomolo, Chitipa (39).JPG

Kabomolo, Chitipa (42).JPG

Kabomolo, Chitipa (42).JPG

Kabomolo, Chitipa (44).JPG

Kabomolo, Chitipa (44).JPG

Kabomolo, Chitipa (46).JPG

Kabomolo, Chitipa (46).JPG

Kabomolo, Chitipa (47).JPG

Kabomolo, Chitipa (47).JPG

Kabomolo, Chitipa (48).JPG

Kabomolo, Chitipa (48).JPG

Kabomolo, Chitipa (50).JPG

Kabomolo, Chitipa (50).JPG

Kabomolo, Chitipa (52).JPG

Kabomolo, Chitipa (52).JPG

Kabomolo, Chitipa (53).JPG

Kabomolo, Chitipa (53).JPG

Kabomolo, Chitipa (56).JPG

Kabomolo, Chitipa (56).JPG

Kabomolo, Chitipa (58).JPG

Kabomolo, Chitipa (58).JPG

Kabomolo, Chitipa (59).JPG

Kabomolo, Chitipa (59).JPG

Kabomolo, Chitipa (60).JPG

Kabomolo, Chitipa (60).JPG

Kabomolo, Chitipa (61).JPG

Kabomolo, Chitipa (61).JPG

Kabomolo, Chitipa (63).JPG

Kabomolo, Chitipa (63).JPG

Kabomolo, Chitipa (64).JPG

Kabomolo, Chitipa (64).JPG

Kabomolo, Chitipa (67).JPG

Kabomolo, Chitipa (67).JPG

Kabomolo, Chitipa (68).JPG

Kabomolo, Chitipa (68).JPG

Kabomolo, Chitipa (70).JPG

Kabomolo, Chitipa (70).JPG

Kabomolo, Chitipa (31).JPG

Kabomolo, Chitipa (31).JPG

Kabomolo, Chitipa (32).JPG

Kabomolo, Chitipa (32).JPG

Kabomolo, Chitipa (33).JPG

Kabomolo, Chitipa (33).JPG

Muwanga, Chitipa (3).JPG

Muwanga, Chitipa (3).JPG

Muwanga, Chitipa (5).JPG

Muwanga, Chitipa (5).JPG

Muwanga, Chitipa (6).JPG

Muwanga, Chitipa (6).JPG

Muwanga, Chitipa (8).JPG

Muwanga, Chitipa (8).JPG

Muwanga, Chitipa (11).JPG

Muwanga, Chitipa (11).JPG

Muwanga, Chitipa (12).JPG

Muwanga, Chitipa (12).JPG

Muwanga, Chitipa (13).JPG

Muwanga, Chitipa (13).JPG

Muwanga, Chitipa (15).JPG

Muwanga, Chitipa (15).JPG

Muwanga, Chitipa (19).JPG

Muwanga, Chitipa (19).JPG

Muwanga, Chitipa (21).JPG

Muwanga, Chitipa (21).JPG

Muwanga, Chitipa (1).JPG

Muwanga, Chitipa (1).JPG

Muwanga, Chitipa (2).JPG

Muwanga, Chitipa (2).JPG

Muwanga, Chitipa (4).JPG

Muwanga, Chitipa (4).JPG

Muwanga, Chitipa (7).JPG

Muwanga, Chitipa (7).JPG

Muwanga, Chitipa (9).JPG

Muwanga, Chitipa (9).JPG

Muwanga, Chitipa (10).JPG

Muwanga, Chitipa (10).JPG

Muwanga, Chitipa (14).JPG

Muwanga, Chitipa (14).JPG

Muwanga, Chitipa (16).JPG

Muwanga, Chitipa (16).JPG

Muwanga, Chitipa (17).JPG

Muwanga, Chitipa (17).JPG

Muwanga, Chitipa (18).JPG

Muwanga, Chitipa (18).JPG

Muwanga, Chitipa (20).JPG

Muwanga, Chitipa (20).JPG

Muwanga, Chitipa (22).JPG

Muwanga, Chitipa (22).JPG

Muwanga, Chitipa (23).JPG

Muwanga, Chitipa (23).JPG

Muwanga, Chitipa (24).JPG

Muwanga, Chitipa (24).JPG

Muwanga, Chitipa (25).JPG

Muwanga, Chitipa (25).JPG

Muwanga, Chitipa (26).JPG

Muwanga, Chitipa (26).JPG

Nakasale, Chitipa (3).JPG

Nakasale, Chitipa (3).JPG

Nakasale, Chitipa (6).JPG

Nakasale, Chitipa (6).JPG

Nakasale, Chitipa (7).JPG

Nakasale, Chitipa (7).JPG

Nakasale, Chitipa (11).JPG

Nakasale, Chitipa (11).JPG

Nakasale, Chitipa (18).JPG

Nakasale, Chitipa (18).JPG

Nakasale, Chitipa (25).JPG

Nakasale, Chitipa (25).JPG

Nakasale, Chitipa (26).JPG

Nakasale, Chitipa (26).JPG

Nakasale, Chitipa (27).JPG

Nakasale, Chitipa (27).JPG

Nakasale, Chitipa (35).JPG

Nakasale, Chitipa (35).JPG

Nakasale, Chitipa (1).JPG

Nakasale, Chitipa (1).JPG

Nakasale, Chitipa (2).JPG

Nakasale, Chitipa (2).JPG

Nakasale, Chitipa (4).JPG

Nakasale, Chitipa (4).JPG

Nakasale, Chitipa (5).JPG

Nakasale, Chitipa (5).JPG

Nakasale, Chitipa (8).JPG

Nakasale, Chitipa (8).JPG

Nakasale, Chitipa (9).JPG

Nakasale, Chitipa (9).JPG

Nakasale, Chitipa (10).JPG

Nakasale, Chitipa (10).JPG

Nakasale, Chitipa (12).JPG

Nakasale, Chitipa (12).JPG

Nakasale, Chitipa (13).JPG

Nakasale, Chitipa (13).JPG

Nakasale, Chitipa (15).JPG

Nakasale, Chitipa (15).JPG

Nakasale, Chitipa (16).JPG

Nakasale, Chitipa (16).JPG

Nakasale, Chitipa (17).JPG

Nakasale, Chitipa (17).JPG

Nakasale, Chitipa (19).JPG

Nakasale, Chitipa (19).JPG

Nakasale, Chitipa (20).JPG

Nakasale, Chitipa (20).JPG

Nakasale, Chitipa (21).JPG

Nakasale, Chitipa (21).JPG

Nakasale, Chitipa (22).JPG

Nakasale, Chitipa (22).JPG

Nakasale, Chitipa (23).JPG

Nakasale, Chitipa (23).JPG

Nakasale, Chitipa (24).JPG

Nakasale, Chitipa (24).JPG

Nakasale, Chitipa (28).JPG

Nakasale, Chitipa (28).JPG

Nakasale, Chitipa (29).JPG

Nakasale, Chitipa (29).JPG

Nakasale, Chitipa (30).JPG

Nakasale, Chitipa (30).JPG

Nakasale, Chitipa (31).JPG

Nakasale, Chitipa (31).JPG

Nakasale, Chitipa (32).JPG

Nakasale, Chitipa (32).JPG

Nakasale, Chitipa (33).JPG

Nakasale, Chitipa (33).JPG

Nakasale, Chitipa (34).JPG

Nakasale, Chitipa (34).JPG

Chakhutupa, Chitipa (3).JPG

Chakhutupa, Chitipa (3).JPG

Chakhutupa, Chitipa (21).JPG

Chakhutupa, Chitipa (21).JPG

Chakhutupa, Chitipa (22).JPG

Chakhutupa, Chitipa (22).JPG

Chakhutupa, Chitipa (27).JPG

Chakhutupa, Chitipa (27).JPG

Chakhutupa, Chitipa (32).JPG

Chakhutupa, Chitipa (32).JPG

Chakhutupa, Chitipa (6).JPG

Chakhutupa, Chitipa (6).JPG

Chakhutupa, Chitipa (8).JPG

Chakhutupa, Chitipa (8).JPG

Chakhutupa, Chitipa (10).JPG

Chakhutupa, Chitipa (10).JPG

Chakhutupa, Chitipa (12).JPG

Chakhutupa, Chitipa (12).JPG

Chakhutupa, Chitipa (13).JPG

Chakhutupa, Chitipa (13).JPG

Chakhutupa, Chitipa (14).JPG

Chakhutupa, Chitipa (14).JPG

Chakhutupa, Chitipa (16).JPG

Chakhutupa, Chitipa (16).JPG

Chakhutupa, Chitipa (1).JPG

Chakhutupa, Chitipa (1).JPG

Chakhutupa, Chitipa (23).JPG

Chakhutupa, Chitipa (23).JPG

Chakhutupa, Chitipa (24).JPG

Chakhutupa, Chitipa (24).JPG

Chakhutupa, Chitipa (25).JPG

Chakhutupa, Chitipa (25).JPG

Chakhutupa, Chitipa (26).JPG

Chakhutupa, Chitipa (26).JPG

Chakhutupa, Chitipa (28).JPG

Chakhutupa, Chitipa (28).JPG

Chakhutupa, Chitipa (29).JPG

Chakhutupa, Chitipa (29).JPG

Chakhutupa, Chitipa (30).JPG

Chakhutupa, Chitipa (30).JPG

Chakhutupa, Chitipa (31).JPG

Chakhutupa, Chitipa (31).JPG

Chakhutupa, Chitipa (33).JPG

Chakhutupa, Chitipa (33).JPG

Chakhutupa, Chitipa (34).JPG

Chakhutupa, Chitipa (34).JPG

Chakhutupa, Chitipa (35).JPG

Chakhutupa, Chitipa (35).JPG

Chakhutupa, Chitipa (36).JPG

Chakhutupa, Chitipa (36).JPG

Chakhutupa, Chitipa (37).JPG

Chakhutupa, Chitipa (37).JPG

Chakhutupa, Chitipa (2).JPG

Chakhutupa, Chitipa (2).JPG

Chakhutupa, Chitipa (4).JPG

Chakhutupa, Chitipa (4).JPG

Chakhutupa, Chitipa (7).JPG

Chakhutupa, Chitipa (7).JPG

Chakhutupa, Chitipa (9).JPG

Chakhutupa, Chitipa (9).JPG

Chakhutupa, Chitipa (11).JPG

Chakhutupa, Chitipa (11).JPG

Chakhutupa, Chitipa (15).JPG

Chakhutupa, Chitipa (15).JPG

Chakhutupa, Chitipa (17).JPG

Chakhutupa, Chitipa (17).JPG

Chakhutupa, Chitipa (18).JPG

Chakhutupa, Chitipa (18).JPG

Chakhutupa, Chitipa (19).JPG

Chakhutupa, Chitipa (19).JPG

Chakhutupa, Chitipa (20).JPG

Chakhutupa, Chitipa (20).JPG

Chakhutupa village:

 

This homestaed has many structured that are beautifuly painted with interesting designs and vivid colors.

malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture

Nakasale village:

 

This home is constructed of sun dried bricks and has some geometric paintings along the base and around the door.

malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture

Muwanga village:

 

A simple structure constructed of burnt brick and plastered over. A small decorative band is at the base.

malawi architecture
malawi architecture

Kabomolo village:

 

This homehas a verandah all around it and has an unique detail  where the verandah by the door is carved out and sloped.

malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture

Kabomolo village:

 

This home is covered with painted decorations. From the geometric band to flowers all over the wall.

Iuluma village:

 

Very simple home built with burnt bricks and plastered over.

malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture

Iulama village:

 

Burnt brick structure that has a solid base with decorative patterns. The roof structures are gum poles.

Simwenya village:

 

The home has a small verandah that stretched the entire length. An interesting detail is the end of the kitchen, on top of the wall is a pattern of bamboo that allows smoke out.

malawi architecture
malawi architecture

Nakasale village:

 

This homestead has asimple and a round kitchen with wood supports.

malawi architecture
malawi architecture

Nakasale village:

 

This house is constructed with burnt brick and has a small verandah.

malawi architecture
malawi architecture

Solola village:

 

This home is constructed of mud on a wood pole frame tied together with sisal. The door is made from reeds. The roof is wood poles connected with tire straps.

malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture
malawi architecture

Solola village:

 

This home is constructed of mud on a wood pole frame tied together with sisal. The door is made from reeds. The roof is wood poles connected with tire straps.

malawi architecture
malawi architecture

Solola village:

 

This home is constructed of mud on a wood pole frame tied together with sisal. The door is made from reeds. The roof is wood poles connected with tire straps.

malawi architecture
malawi architecture

Decorative band around the door and base.

.

View of home with a front verandah.

Roof structure on verandah has tro reed poles bundled together and tied to wood pole.

Decorations painted at the base of this home.

.

Decorated house has a sitting base all around.

Square kitchen which is enclosed and has small windows to vent.

This structure was started with burnt bricks but due to financed it is being completed with sun dried bricks.

.

Kitchen constructed of sun dried bricks.

Corner of the house showing wood pole and decorations.

.

House having a wrap around verandah.

Latrine with a thatched roof.

Hedges are planted to define the homestead.

.

House having a small verandah and large wood supports for the roof.

Close up of roof structure.

.

This home has many painted decrations on the walls.

Interior view showing support for the roof structure.

.

Two doors are off the front of the house which was not common.

Wood ramp for the chicken coop which is raised off the ground.

This burnt brick structure has a heavy decorated base.

.

Window openings are small slits, for security reasons.

The end wall of the kitchen has a frame constructed of bamboo to allow ventilation.

.

Decorative band at the base.

Decorative band at the base.

Circular kitchen with thatched roof.

.

Decorative band at the base.

Mud is ready to plaster the kitchen floor.

.

Corner of structure with decorations painted at the base.

Decorations painted on the back of the home.

.

Decorations painted on the side of the home.

Formwork used for rammed earth construction.

.

Close up of decorations painted on the front of the home.

Close up of roof cobnstruction showing bamboo tied with string.

.

Structure constructed of bamboo frame.

Decorative patterns painted on the base of the wall.

.

Rammed earth structure with verandah.

Download all the pictures from Chitipa district on my Flickr gallery.

bottom of page